Sløret billede af person ved skærm

Livsliniens værdier og vision

På Livslinien arbejder vi ud fra et fælles værdisæt og en fælles vision om at forebygge selvmord. Værdierne og visionen udgør et vigtigt funda­ment for det arbejde, vi dagligt udfører på rådgivningerne.

Værdier

 • Medmenneskelighed er bærende
 • Gensidig respekt er udgangspunktet
 • Dialog skaber udvikling
 • Kvalitet er altafgørende
 • Afsættet er frivillighed 

Vision

 • Livslinien arbejder på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark
 • Livslinien vil udvikle og drive varierende rådgivningstilbud
 • Livslinien og Livsliniens tilbud skal være generelt kendte
 • Livslinien ønsker at fjerne tabuer omkring selvmord
 • Livslinien vil rådgive og kompetenceudvikle fagpersonale til at kunne håndtere en selv­mordsproblematik

Frivillighedens betydning

Livslinien er baseret på frivillighed, da frivilligheden bidrager med noget helt særligt i det selvmordsforebyggende arbejde.

Frivillighed på Livslinien tager afsæt i medmenneskelighed og en oprigtig lyst til at engagere sig i andre menneskers historie. Brugeren bliver først og fremmest mødt med nysgerrighed, respekt og empati.

Postbox 1157 - 1010 København K - 3332 1119
Følg os
 • Grafik med facebook ikon
 • Grafik med instagram ikon
 • Grafik med linkedin ikon