Sløret billede af person ved skærm

Livsliniens værdier og vision

På Livslinien arbejder vi ud fra et fælles værdisæt og en fælles vision om at forebygge selvmord. Værdierne og visionen udgør et vigtigt funda­ment for det arbejde, vi dagligt udfører på rådgivningerne.

Værdier

 • Medmenneskelighed er bærende
 • Gensidig respekt er udgangspunktet
 • Dialog skaber udvikling
 • Kvalitet er altafgørende
 • Afsættet er frivillighed 

Vision

 • Livslinien arbejder på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark
 • Livslinien vil udvikle og drive varierende rådgivningstilbud
 • Livslinien og Livsliniens tilbud skal være generelt kendte
 • Livslinien ønsker at fjerne tabuer omkring selvmord
 • Livslinien vil rådgive og kompetenceudvikle fagpersonale til at kunne håndtere en selv­mordsproblematik

Frivillighedens betydning

Livslinien er baseret på frivillighed, da frivilligheden bidrager med noget helt særligt i det selvmordsforebyggende arbejde.

Frivillighed på Livslinien tager afsæt i medmenneskelighed og en oprigtig lyst til at engagere sig i andre menneskers historie. Brugeren bliver først og fremmest mødt med nysgerrighed, respekt og empati.

Livsliniens arbejde med FN's Verdensmål 3

På Livslinien arbejder vi aktivt med at sikre FN’s Verdensmål 3: Sundhed og trivsel - at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Herunder målet om at reducere antallet af selvmord med en tredjedel inden 2030. Det gør vi ved:

 1. Anonym rådgivning på vores mail,- chat- og telefonrådgivning til mennesker med selvmordstanker eller i anden livskrise samt deres pårørende og efterladte.
 2. At aftabuisere selvmord via kommunikation og dialog i medierne, herunder sociale medier, for at afstigmatisere og sikre bedre muligheder for hjælp til mennesker med selvmordstanker samt deres pårørende og efterladte
 3. Dialog med andre selvmordsforebyggende instanser for at sikre en koordineret indsats
 4. At undervise andre faggrupper i rådgivning af mennesker med selvmordstanker
 5. At fastholde og udvikle et politisk fokus for at sikre betingelserne for den selvmordsforebyggende indsats
Postbox 1157 - 1010 København K - 3332 1119
Følg os
 • Grafik med facebook ikon
 • Grafik med instagram ikon
 • Grafik med linkedin ikon