Sløret billede af person ved skærm

Livsliniens organisationsopbygning

I 1995 åbnede Livslini­en sin rådgivning, og organisationen er i dag en selvejende institution under tilsyn af Socialmini­steriet, og er derfor finansieret af såvel offentlige midler fra finansloven såvel som bidrag fra fonde, virksomheder og private bidragsydere. 

Livslinien er organiseret med en frivilliggruppe, et sekretariat samt en bestyrelse. Se eventuelt Livsliniens organisationsdiagram

I bestyrelsen sidder:

  • Formand - pensioneret souschef i Socialministeriet Frode Svendsen
  • Næstformand - professor i Psykiatri Merete Nordentoft
  • Advokat Mads Thyregod
  • Sognepræst Sofie Frost Bondorf
  • Tidligere direktør i Danner Susanne Philipson
  • Pensioneret Socialpædagogisk konsulent Elsebeth Hytten
  • Holdleder/frivillig på Livslinien Allan Skoropa
  • Holdleder/frivillig på Livslinen Malene Hillig

Du kan finde kontaktoplysninger på Livsliniens ansatte på sekretariatet og på bestyrelsen her.

Vedtægter 

Du kan finde Livsliniens vedtægter her.