Sløret billede af person ved skærm

Livsliniens menneskesyn og kerneydelser

Livslinien er en landsdækkende humanitær orga­nisation, der forebygger selvmord og selvmords­forsøg. Vores kerneydelse er anonym rådgivning til selvmordstruede, deres pårørende og efterlad­te. Rådgivningen varetages af Livsliniens frivillige rådgivere på vores telefon-, mail-, og chatrådgiv­ning.

Kerneydelser

 • At tilbyde anonymitet
 • At yde selvmordsforebyggende rådgivning, vejledning og støtte
 • At bidrage til udredning af problematikker
 • At besvare spørgsmål og give information
 • At motivere brugerne til at søge yderligere hjælp
 • At henvise brugerne til relevante tilbud; behandling eller anden hjælp

Menneskesyn 

Hvert møde med en bruger i rådgivningen er noget særligt. Det, der virker i det ene møde, fungerer må­ske ikke i det næste. Derfor rådgiver vi ikke ud fra bestemte psykologiske teorier, men ud fra nedenstående menneskesyn som danner rammen om mødet mellem brugeren og rådgiveren.

 • Livslinien er en selvmordsforebyggende organi­sation, og vi spørger derfor alle brugere om de har selvmordstanker
 • Vi baserer vores viden og rådgivning på bag­grund af videnskabelige selvmordsforebyggen­de teorier og metoder
 • Vi rådgiver ud fra det forståelsesperspektiv, at vi undersøger og arbejder med brugernes oplevel­se af deres egen livsverden
 • Vi anser kontakten mellem bruger og rådgiver som værende væsentlig for rådgivningen, og sø­ger derfor at skabe en god relation hurtigt i sam­talen
 • Vi ser det enkelte menneske frem for diagnoser og problemer. Vi anerkender derved, at brugeren er mere og andet end de problemer og udfordrin­ger, de præsenterer i rådgivningen
 • Vi anser undersøgelsen af brugerens nuværen­de situation, risikofaktorer i forhold til selvmords­adfærd, indre og ydre ressourcer samt beskyt­tende faktorer for at være det væsentligste grundlag for vores rådgivning og handleplaner

Livsliniens rådgivningstilbud er akkrediteret af RådgivningsDanmark

Livslinien lægger vægt på , at vores rådgivningstilbud fastholder en høj kvalitet. Vi vil også sikre et fagligt udviklende miljø for vores frivillige rådgivere samt sekretariatsmedarbejdere. Det kan vi kun gøre ved hele tiden at arbejde målrettet med kvalitetssikring på alle områder.

Livsliniens tre rådgivningstilbud, telefon-, mail- og chatrådgivning, har således alle opnået anmærkningsfri akkreditering efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. Det betyder at Livsliniens rådgivningstilbud opfylder alle krav og kriterier indenfor områderne:

 • ydelse og målgruppe
 • faglig tilgang
 • kompetencer
 • værdier, etik og lovgivning 
 • ledelse og inddragelse

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, som viser, at Livsliniens rådgivningstilbuddet lever op til branchens fælles standarder. En akkreditering øger brugernes tryghed i forhold til kvaliteten af Livsliniens rådgivning. 

Som bruger af Livsliniens rådgivningstilbud vil du således blive mødt af kompetente, omsorgsfulde rådgivere, som rådgiver i en organisation og på en måde, som er både ordentlig og kvalitetssikret.

For personer, fonde og virksomheder, der overvejer at støtte Livslinien økonomisk, er akkrediteringen et tegn på kvalitet og legitimitet, der giver vished om at rådgivningen yder kvalificeret og fagligt funderet rådgivning til målgruppen og at de organisatoriske strukturer lever op til branchens standarder.

Postbox 1157 - 1010 København K - 3332 1119
Følg os
 • Grafik med facebook ikon
 • Grafik med instagram ikon
 • Grafik med linkedin ikon