Sløret billede af person ved skærm

Statistik om selvmord og selvmordsforsøg

 • 629 mennesker begik selvmord i Danmark i 2019 (kilde: Dødsårsagsregisteret)
 • Af dem var 470 mænd og 158 kvinder
 • 60 procent af dem der begår selvmord er over 50 år
 • Selvmordsraten stiger med alderen for både mænd og kvinder, men det ses særligt for mænd, hvor aldersgruppen 80+ har en selvmordsrate, der er 6 gange højere end unge mænd i alderen 15-24 år
 • For hvert selvmord er der minimum 10 selvmordsforsøg
 • Mange selvmordsforsøg registreres ikke, og det samlede antal selvmordsforsøg anslås derfor at være mellem 6.000 - 12.000 om året. Det er minimum 16 selvmordsforsøg om dagen
 • 15-29 årige kvinder står for over 40 procent af selvmordsforsøgene blandt kvinder
 • For hvert selvmord eller selvmordsforsøg anslås det, at fem mennesker berøres personligt
 • Ifølge Depressionsforeningen har op til 60 procent, af dem der forsøger selvmord, en depression
 • Indlagte patienter i psykiatrien har 44 gange højere risiko for at dø af selvmord end den generelle befolkning 

Statistik fra Livslinien

 • I 2020 havde Livslinien 15.565 rådgivninger
 • 14.328 på telefonrådgivningen
 • 773 på chatrådgivningen
 • 464 på skrivdet.dk
 • 64 procent af dem der benytter Livsliniens rådgivning er kvinder, 36 procent er mænd
 • Cirka hver femte, der kontaktede Livslinien i 2020 udtrykte, at de tidligere har forsøgt selvmord
 • Cirka hver tredje, der kontaktede Livslinien i 2020 udtrykte, at de har en ensomhedsproblematik

Coronarelaterede problematikker i samtaler på Livslinien - i perioden marts 2020 - februar 2021

 • Antallet af samtaler på Livslinien, som inkluderer en coronarelateret problematik, er højest i foråret 2020 og vinteren 2020-2021, og udviklingen følger dermed første og anden bølge af pandemien. Antallet af denne type samtaler er lavest i sommermånederne, hvor smitten også var lav. I april 2020 indgik der en coronarelateret problematik i mere end 20 pct. af samtalerne, omkring 5 pct. i sommermånederne og i omkring 13 pct. i vinteren 2020-21.
 • Antallet af samtaler med en coronarelateret problematik har udgjort 10 procent af det samlede antal samtaler i perioden.
 • I perioden har ensomhed gjort sig gældende i 35 procent af de øvrige samtaler, mens det i samtaler med en coronarelateret problematik er en del af problematikken i 47 procent af samtalerne.
 • Der er en højere andel, der enten bor hjemme eller bor alene i samtaler med en coronarelateret problematik.

Ved spørgsmål vedrørende statistik om selvmord i Danmark, kontakt Livsliniens direktør Jeppe Kristen Toft / jkt@livslinien.dk.

Postbox 1157 - 1010 København K - 3332 1119
Følg os
 • Grafik med facebook ikon
 • Grafik med instagram ikon
 • Grafik med linkedin ikon