Sløret billede af person ved skærm

Fakta om selvmord

De fleste mennesker bliver på et tidspunkt berørt af en krise. For nogle fører krisen til selvmordstanker - og i værste fald til selvmordsforsøg og selvmord.

Statistiske risikogrupper

Bag hvert selvmord eller selvmordsforsøg er en individuel skæbnehistorie. Alligevel er det muligt at fremhæve grupper i befolkningen, der statistisk har en øget risiko for at begå selvmord eller forsøge selvmord:

  • Personer der lider af psykisk sygdom
  • Ældre mænd
  • Unge piger
  • Personer, der tidligere har forsøgt selvmord
  • Efterladte efter selvmord

Personer med psykisk sygdom

Forskning viser, at cirka 50 procent af alle selvmord i Danmark, begås af en person med en psykisk lidelse. Det er dog langt fra alle psykiske lidelser der medfører en forhøjet selvmordsrisiko, og langt de fleste der lider af en psykisk sygdom som statistisk set medfører en forhøjet risiko, har ikke selvmordsadfærd i løbet af deres liv. 

Selvmord blandt ældre

Cirka hvert fjerde selvmord i Danmark begås af et menneske, der er over 65 år gammel. Især ældre mænd begår selvmord.

Selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge

Det samlede antal af selvmord er mere end halveret siden 1980, og antallet af selvmord blandt unge er forholdsvis lavt. Derimod er antallet af selvmordsforsøg blandt unge højt. Især unge piger forsøger selvmord. Der er mere end dobbelt så mange selvmordsforsøg blandt unge piger som blandt den øvrige befolkning.

Personer der tidligere har forsøgt selvmord

Personer, der tidligere har forsøgt selvmord har en markant forøget risiko for at forsøge selvmord igen på et senere tidspunkt.

  • 10 %, der har forsøgt selvmord dør ved selvmord
  • 90 % der har forsøgt selvmord dør af andre årsager, men mange har en voldsommere dødsårsag end normalbefolkningen; bl.a. pga. misbrug

Efterladte efter selvmord

Efterladte efter selvmord er i forhøjet risiko for at begå selvmord i forhold til resten af befolkningen.

Denne sammenhæng skyldes overvejende det, man kalder suicidal transmission, hvilket betyder ”overføring af selvmordsadfærd”. Selvmord kan med andre ord være en adfærd der læres.

Du kan læse mere statistik om selvmordsadfærd her.