Sløret billede af person ved skærm

Pårørende

Når et menneske forsøger selvmord eller tager sit eget liv, er det i de fleste tilfælde kulminationen på en længerevarende proces. Det betyder også, at der ofte vil have været en lang række signaler på alvorlig mistrivsel op til hændelsen.

Signaler på mistrivsel

Eftersom signalerne på alvorlig mistrivsel eller selvmordstanker kan være uspecifikke, handler det om at se på personens samlede velbefindende, og især at være opmærksom på afvigelser og markante adfærdsændringer.

Vær derfor ekstra opmærksom på anderledes, ekstrem eller ændret adfærd hos et andet menneske, følelsesmæssige stærke reaktioner og markante udsagn. Det kan være tegn på alvorlig mistrivsel. Derudover er følgende eksempler på mulige faresignaler:

  • Manglende appetit eller søvnløshed
  • Aggressiv adfærd
  • Misbrug
  • Ensomhed
  • Udtalt mindreværdskompleks
  • Udsagn som: 'jeg vil ikke mere', eller 'jeg ønsker ikke at leve længere'

Derudover skal man være ekstra opmærksom på personer, der netop har:

  • Modtaget en fysisk eller psykisk sygdomsdiagnose
  • Gennemgået en skilsmisse
  • Mistet en ægtefælle eller et andet nært menneske
  • Mistet et arbejde eller status på anden vis

Sådan hjælper du - de fem trin

Der er fem trin som er vigtige at være opmærksom på, når du skal hjælpe en person med selvmordstanker.

Du kan læse om de fem trin her.

Sådan taler du med dit barn om selvmordsrelateret indhold på sociale medier

Mange forældre og andre omsorgsgivere kan have svært ved at følge med i deres børns ageren på sociale medier. Er du bekymret for, at dit barm mistrives eller har en uhensigtsmæssig eller skadelig adfærd på sociale medier, kan det være vigtigt at tage en snak med barnet/den unge og være med til at guide i den rigtige retning. I materialet #chatsafe for forældre og omsorgsgivere, kan du læse om, hvordan du kan tage sådan en samtale, og hvad der kan være godt at være opmærksom på.

Pas på dig selv

At få fortalt, at en nær har selvmordstanker eller ytrer tanker eller planer om at begå selvmord kan være en stor belastning for den pårørende, som bl.a. kan medføre angst, fortvivlelse, tvivl og vrede. Hvis du er pårørende til en selvmordstruet og er i tvivl om, hvordan du skal håndtere det, kan du kontakte Livslinien.

13 råd til hvordan du kan tale med unge om selvmord

Som følge af Netflix serien 'Døde piger lyver ikke', har der været meget debat i medierne vedrørende scener i serien, hvor en ung piges selvmord portrætteres.

Fra forskning ved vi at mediefremstillinger af selvmord kan medføre kopiering, særligt når der er tale om en ’glorificerende’ fremstilling. 

På Livslinien er vi opmærksomme på, at rigtigt mange unge følger serien, og at de måske har behov for at tale med nogen om de stærke scener som vises.

I samarbejde med internationale eksperter har DRISP (Dansk forskningsinstitut for selvmordsforebyggelse) oversat 13 råd og forslag til samtale, som forældre og andre voksne kan bruge i samtale med unge omkring serien.  

Du kan finde rådene her.

Livslinien kan hjælpe dig

Vil du gerne støtte et menneske i krise, eller genkender du symptomer hos dig selv, så kontakt Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201, vores chat eller vores netrådgivning skrivdet.dk.

Se også andre rådgivningsmuligheder.