Sløret billede af person ved skærm

Uddannelse, kurser og støtte

Introduktionsforløb

På Livslinien prioriterer vi kvalitetssikring højt. Det medfører blandt andet, at alle nye frivillige skal gennemgå en obligatorisk grunduddannelse. På den måde sikrer vi, at de frivillige rådgivere får et solidt fagligt fundament, hvorfra de kan varetage det vigtige arbejde på telefon-, mail- og chatrådgivningen.

Grunduddannelse

For at blive frivillig rådgiver på Livslinien er det nødvendigt at besidde en grundlæggende viden om selvmordsforebyggelse og rådgivningsteknikker. Det får du gennem Livsliniens grunduddannelse, som er et kursusforløb på cirka 35 timer for nye rådgivere. Her vil du modtage undervisning og deltage i øvelser sammen med de andre nye frivillige.

Dele af undervisningsforløbet vil være målrettet telefon,- mail- eller chatrådgivningen, afhængigt af hvad du har valgt (i Aarhus kan man ikke vælge at blive mailrådgiver).

Grunduddannelsen vil finde sted i lokaler placeret centralt i København og Aarhus.

Se datoerne for næste grunduddannelsesforløb her.

De første vagter

Sideløbende med uddannelsesforløbet har du som ny frivillig mindst 16 timers oplæring hvor du er på vagt sammen med erfarne frivillige. Denne form for oplæringsvagter er med til at give en god introduktion til rådgivningsarbejdet, inden man som ny frivillig selv skal til at tage vagter.

Tilbud om kurser og uddannelse

Udover grunduddannelsen får du mulighed for at deltage i fagligt relevante kurser og temaaftener. Det er ikke obligatorisk at deltage, men er et tilbud fra Livslinien, som du kan benytte til at opnå faglig inspiration, spændende diskussioner og ny viden.

Vores uddannelsesprogram i 2024 dækker blandt andet emner som:

  • Selvskade v/psykiatrisk sygeplejerske Malene Eiberg Holm
  • Eksistentielle samtaler v/psykolog Kim Bonnesen
  • Unge der bor på døgninstitutioner og botilbud v/socialrådgiver Karina Høj Dresler
  • Metakoginitiv tilgang v/psykolog Sofie Mundbjerg

Supervision

Med henblik på at sikre din og dine kollegaers trivsel, og dermed også styrke Livsliniens rådgivning, deltager du omtrent hver sjette uge i supervision sammen med dit hold. I supervisionen diskuterer I erfaringer eller eksempler fra konkrete rådgivninger, og du får mulighed for at efterbearbejde ting, som har berørt dig. Supervisionen varetages af eksternt tilknyttede psykologer, og det er obligatorisk at deltage. 

Livsliniens supervision varetages af  Majken Blom Søefeldt, Ida Koch, Jesper Roesgaard Mogensen, Ulla Østergaard, Torsten Sonne, Lone Adamsen, Camilla Tatt, Andreas Mørch Sievers og Line Vagner Ankersø. 

Postbox 1157 - 1010 København K - 3332 1119
Følg os
  • Grafik med facebook ikon
  • Grafik med instagram ikon
  • Grafik med linkedin ikon