Sløret billede af person ved skærm

Etiske guidelines

Det kan være en god ide allerførst at afklare, hvilken motivation der ligger til grund for at dække historier om selvmord/selvmordsforsøg. Er det for at forebygge, viderebringe ny viden/forskning, sætte fokus på en udvikling/tendenser?

I langt de fleste tilfælde oplever selvmordstruede en stor ambivalens. De fleste vil gerne leve, men kan i øjeblikket ikke se en løsning på deres situation. Derfor er det vigtigt, at selvmord og selvmordsforsøg ikke fremstilles på en måde, så det fremstår som en løsning, inspirerer til eller romantiserer selvmordsadfærd. Omvendt kan velfunderede, saglige historier have en vigtig forebyggende effekt.

Hvad du bør undgå

Livslinien anbefaler i tråd med Who's anbefalinger følgende etiske guidelines:

Hvad du bør undlade:

 • Undgå at give selvmord forsideomtale
 • Informer ikke om den valgte metode
 • Oplys ikke hvor selvmordet har fundet sted - og vis ikke billeder derfra
 • Vis ikke billeder af afdøde
 • Offentliggør ikke afskedsbreve
 • Fortæl ikke historien om det sensationelle selvmord
 • Undgå generaliseringer og betegnelser som 'selvmords epidemier'.
 • Undgå at fremstille selvmordsadfærd som en forståelig reaktion på samfundsmæssige forhold 

Hvad du kan gøre:

 • Anerkend at der aldrig bare er én årsag til et selvmord eller selvmordsforsøg, men en hel række, for eksempel psykisk sygdom, ensomhed, krise, misbrug eller sociale konflikter
 • Behandl og fortolk statistik med forsigtighed og omtanke
 • Benyt autentiske og pålidelige kilder
 • Fremhæv alternative løsningsmuligheder til selvmord/selvmordsforsøg
 • Fremhæv de konsekvenser selvmord/selvmordsforsøg har for pårørende og efterladte.
 • Videregiv kontaktinformationer til relevante behandlings- og rådgivningstilbud
 • Beskriv risikofaktorer og faresignaler hos selvmordstruede
 • Fremhæv at depression ofte er en årsag til selvmordstanker og at depressioner kan behandles.
 • Husk de pårørende og vis forståelse for deres situation, og nævn tilbud til dem.
Postbox 1157 - 1010 København K - 3332 1119
Følg os
 • Grafik med facebook ikon
 • Grafik med instagram ikon
 • Grafik med linkedin ikon