Sløret billede af person ved skærm

Etiske guidelines

Det kan være en god ide allerførst at afklare, hvilken motivation der ligger til grund for at dække historier om selvmord/selvmordsforsøg. Er det for at forebygge, viderebringe ny viden/forskning, sætte fokus på en udvikling/tendenser?

I langt de fleste tilfælde oplever selvmordstruede en stor ambivalens. De fleste vil gerne leve, men kan i øjeblikket ikke se en løsning på deres situation. Derfor er det vigtigt, at selvmord og selvmordsforsøg ikke fremstilles på en måde, så det fremstår som en løsning, inspirerer til eller romantiserer selvmordsadfærd. Omvendt kan velfunderede, saglige historier have en vigtig forebyggende effekt.

Livslinien anbefaler, i tråd med WHO's anbefalinger, følgende etiske guidelines i forbindelse med henholdsvis mediedækning samt fiktion:

Medieguidelines

Hvad bør man gøre (hensigtsmæssig måde at formidle på) 

 • Angiv, hvor man kan søge hjælp, hvis man har selvmordstanker
 • Bring fakta om selvmord og selvmordsforebyggelse, uden at sprede myter
 • Bring gerne historier om, hvordan man kan takle eller mestre belastende livsomstændigheder eller selvmordstanker og hvor man kan få hjælp
 • Udvis forsigtighed, når der rapporteres om berømte personers selvmord
 • Vær særligt opmærksom og udvis omtanke, når du interviewer familie eller venner, der er efterladte efter selvmord
 • Vær opmærksom på at mediefolk selv kan blive påvirket af historier om selvmord 

Hvad bør man undlade at gøre (uhensigtsmæssig måde at formidle på) 

 • Gør ikke historier om selvmord til ’forsidestof’ og placer ikke teksten på et fremtrædende sted. Ligeledes bør historier heller ikke bringes flere gange
 • Anvend ikke sensationelt sprogbrug eller vendinger, der normaliserer eller præsenterer selvmord som en konstruktiv løsning på problemer
 • Nævn ikke den anvendte metode 
 • Nævn ikke oplysninger om steder/lokaliteter
 • Brug ikke sensationelle overskrifter 
 • Benyt ikke fotografier, videooptagelser eller links til sociale medier

WHO's anbefalinger til filmskabere og andre som arbejder med teater og TV

 • Inkluder personkarakterer og indhold som viser modstandsdygtighed og gode måder at håndtere problemer på
 • Vis hvordan man kan få hjælp fra rådgivningstilbud
 • Vis de positive sider ved at modtage hjælp fra venner, familie og andre
 • Undlad at vise selvmordsmetoder og selvmordshandlinger
 • Baser indholdet på virkeligheden. Inkluder mulige selvmordsadvarselssignaler og hensigtsmæssige måder at håndtere disse på
 • Vis kompleksiteten og de bredere aspekter i forhold til selvmordsproblematikken. Anvend et passende sprog
 • Søg råd hos fagprofessionelle indenfor selvmordsforebyggelse og kommunikation, hos sundhedspersonale og mennesker med levede erfaringer
 • Overvej at bringe en oplysende tekst om indholdet forud for filmen, Tv-programmet, serien eller teaterstykket
 • Overvej hvilket indtryk skildringen af selvmord vil efterlade hos de involverede i produktionen
 • Giv gode råd om indholdet til voksne, hvis indholdet kan ses af børn og unge under 18 år

Ovenstående er Livsliniens oversættelse fra engelsk af WHO's anbefalinger. Du kan læse anbefalingerne i sin helhed på engelsk her.

Postbox 1157 - 1010 København K - 3332 1119
Følg os
 • Grafik med facebook ikon
 • Grafik med instagram ikon
 • Grafik med linkedin ikon