Flere piger og unge kvinder skal tale sammen om selvmordstanker

Livslinien og Digitalt Ansvar går sammen om en ny selvmordsforebyggende kampagne målrettet unge kvinder.
Billede af unge kvinder

13.06.2023

Vi taler sammen om selvmordstanker!

Det er overskriften på Livsliniens og Digitalt Ansvars nye kampagne, som løber af stablen den 12 - 26. juni 2023. Kampagnen henvender sig til piger og unge kvinder i alderen 15 - 29 år. Denne gruppe står nemlig for 40 procent af selvmordsforsøg blandt kvinder, og er overrepræsenteret i statistikken over selvmordsforsøg generelt.  

Siden 2010 er tallet for selvmordsforsøg blandt unge mænd faldet, mens det for de unge kvinders vedkommende har været stort set uændret, viser forskning. 

Selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord er for mange stadig et tabu, og derfor kan det virke skamfuldt at åbne op om, at man har tanker om at tage sit eget liv. 

Derfor skal denne kampagne være med til at få flere til at tale om selvmordstanker og selvmordsforsøg, så vi får nedbrudt tabuet i vores samfund.

Men hvad siger man egentlig til sin veninde, der giver udtryk for selvmordstanker? Hvordan støtter man en pige i klassen, der er kommet tilbage efter et selvmordsforsøg? Og hvordan reagerer man, når man opdager, at en pige i omgangskredsen er på kanten af en depression?

Det skal kampagnen ”Vi taler sammen om selvmordstanker” give redskaberne til.

Det er vigtigt, at vi taler sammen om de svære tanker og følelser, hvis vi skal undgå at unge kvinder forsøger selvmord. Og det skal gå begge veje fortæller direktør på Livslinien, Jeppe Kristen Toft: 

-         Vi skal blive meget bedre til både at række ud og spørge ind, når det handler om selvmordstanker og selvmordsadfærd. Det kan være et enormt svært skridt at fortælle nogen om sine selvmordstanker, og derfor er det vigtigt, at vi får et fælles sprog for det. Hvis vi skal undgå, at flere forsøger selvmord, skal de selvmordsforebyggende samtaler være et fælles anliggende. Vi skal være opmærksomme på hinanden i stedet for at være berøringsangste. Det er det, vi gerne vil fortælle med denne kampagne, siger han.

For mange unge kvinder forsøger selvmord

Den næsthyppigste dødsårsag blandt unge mellem 15 og 30 år er selvmord, kun overgået af ulykker, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Ydermere udføres hvert år 6.-10.000 selvmordsforsøg i Danmark, hvoraf den mest udsatte gruppe er unge kvinder i alderen 15 – 29 år. Derfor vil Livslinien og Digitalt Ansvar netop gerne nå ud til de unge kvinder: 

-         Når en ung kvinde forsøger at tage sit eget liv for at lindre en smertelig livssituation, kan det få betydning for, hvordan vedkommende håndterer livskriser senere, da dette kan blive en mestringsstrategi. Derudover er et selvmordsforsøg i sig selv tragisk og berører alt fra den unge selv til familie og venner og det øvrige netværk. Desuden viser forskning, at mennesker, der forsøger selvmord, har højere sandsynlighed for at forsøge igen senere i livet. Derfor er det nødvendigt, at flere unge kvinder, også dem, der ikke har været i berøring med selvmord, bliver bevidste om, hvordan vi kan yde psykisk førstehjælp til hinanden, samt søge professionel hjælp, når livet går skævt, siger Jeppe Kristen Toft. 


Skadeligt indhold på sociale medier kan føre til selvmordsadfærd

Digitalt Ansvar udgav tidligere på året rapporten “Digital Selvskade”, som giver et rystende billede af, hvordan unge mennesker skader sig selv digitalt, og hvordan teknologien og algoritmerne på sociale medier kan være med til at forårsage selvmordstanker på grund af det skadelige indhold, unge eksponeres for på Instagram, Facebook og TikTok.

I undersøgelsen har 10 procent af de adspurgte i alderen 18 - 34 år udøvet digital selvskade, såsom at mobbe og nedgøre sig selv gennem profiler, de selv har oprettet, eller ved at eksponere sig selv for online had. 

Derudover kan såkaldte anbefalings-algoritmer og personaliseret mikromålrettet indhold være meget skadende for unges mentale helbred - især unge i en sårbar position - da algoritmerne er med til at fastholde den unge i negative tankemønstre, der kan “motivere” til selvmordstanker og selvmordsadfærd: 

-         Billeder og beskrivelser af selvskade og selvmordsmetoder florerer på sociale medier og indholdet smitter, normaliserer selvskaden og selvmordsforsøg, samt trigger dem til nye og voldsommere metoder. Det er et enormt problem, især fordi algoritmerne er med udbrede indholdet til unge, der fx søger på slankekur eller andre almindelige emner, forklarer Ask Hesby Krogh, sekretariatschef i Digitalt Ansvar.

Håb og muligheder for bedring

Med kampagnen ønsker Livslinien sammen med Digitalt Ansvar at modarbejde den negative og skadelige tendens ved at lave opslag på sociale medier, der indgyder håb og muligheder:  

Jo flere unge kvinder, der får bevidsthed om, hvordan indhold på sociale medier kan være skadeligt for det mentale helbred, og jo flere, som får redskaber til at tale med veninder og andre om selvmordstanker, desto flere kan vi redde fra at tage sit eget liv.


Livsliniens fem anbefalinger til at starte en svær samtale

Det er altid godt at starte med et helt simpelt “hvordan har du det?”, men derefter er det vigtigt, at du spørger dybere ind.

Livslinien giver dig her fem gode måder at starte en svær samtale på.

1.       “Jeg synes, at det ser ud til, at du har haft det svært den seneste tid, og jeg synes, du virker trist. Jeg ved, at hvis man er rigtig ked af det og har været det noget tid, så kan nogen få selvmordstanker. Har du det? I så fald vil jeg gerne lytte, hvis du vil dele dine tanker med mig.”

2.      ”Jeg oplever, at du er begyndt at drikke mere end du plejer, når vi er til fest, og ofte bliver du vred eller ked af det. Det plejer du ikke, og jeg vil gerne høre, om du har det godt? Hvis det er fordi, at du er trist og ked af det, kan du måske også have selvmordstanker? Er det noget, du har lyst til at tale med mig om? Så vil jeg meget gerne lytte.”

3.      ”Jeg har lagt mærke til, at du ikke er så meget sammen med os andre mere. Er du okay? Jeg ved, at når nogen isolerer sig, kan det være fordi, de ikke har det godt. Jeg ved også, at nogle kan få det så skidt, at de får selvmordstanker, at de får selvmordstanker. Er det mon også sådan for dig? Du skal vide, at vi savner dig, og jeg vil meget gerne lytte, hvis du har lyst til at fortælle mig, hvordan du har det."

4.      ”Jeg har lagt mærke til, at du ikke har været så meget på studiet den seneste tid. Er du ok? Jeg ved, at meget fravær kan være et tegn på, at man ikke har det godt, og fraværet kan gøre, at man oveni føler sig mere presset. For nogle kan det gøre, at de bliver så kede af det, at de får selvmordstanker. Er det mon også sådan for dig? Jeg vil meget gerne lytte."

5.      ”Jeg ved, at du er begyndt at skade dig selv. Det er jeg ked af at høre. Jeg tænker, at det måske er fordi, der er noget, du synes er rigtig svært? Jeg ved, at nogle som skader sig selv, også har selvmordstanker, og du skal vide, at jeg er her for dig, hvis du vil dele dine tanker og følelser med mig.”

 

For mere information om kampagnen kontakt:

Direktør for Livslinien, Jeppe Kristen Toft: jkt@livslinien.dk / 3332 1119

Sekretariatschef for Digitalt Ansvar, Ask Hesby Krogh: ahk@digitaltansvar.dk / 4216 4263

For generelle spørgsmål kontakt kommunikationsmedarbejder og SoMe-ansvarlig, Josephine Marcher: jm@livslinien.dk / 3021 2618