Deltag i nyt studie

Professor Merete Nordentoft og psykolog Charlotte Mühlmann søger deltagere til studie.

Har du tanker om selvmord og kunne du tænke dig at prøve om et internetbaseret
selvhjælpsterapi-program kan hjælpe dig til at få det bedre?

Mange personer har det svært med at skulle dele deres tanker om selvmord med andre.
Derfor vil vi, professor Merete Nordentoft og psykolog Charlotte Mühlmann, gerne undersøge hvorvidt et internetbaseret selvhjælpsterapi-program kan hjælpe personer med selvmordstanker til at få det bedre.  
Vi vil gerne invitere dig til at tage del i dette studie.

Hvis vi finder at selvhjælpsprogrammet virker, vil det gøres frit tilgængeligt for alle i Danmark der kunne tænke sig at benytte det.

For at kunne deltage i studiet er det nødvendigt at du:

  • Er minimum 18 år
  • På nuværende tidspunkt har selvmordstanker
  • Har adgang til internet
  • Er villig til at oplyse dit telefonnummer og vælge et tidspunkt, hvor vi kan kontakte dig for at give dig mere information om studiet. Du skal også være villig til at give et telefonnummer på en kontaktperson som vi kan kontakte, hvis vi under studiet bliver bekymret for dig og over tre dage ikke har haft mulighed for at få fat på dig over telefonen. Det kan eksempelvis være telefonnummeret på din læge, din mor, søster eller din socialrådgiver.
  • Er villig til at udfylde en række spørgeskemaer (svarene vil blive behandlet fortroligt).
  • Er villig til at udføre en selvhjælpsintervention på et forløb over seks uger. Selvhjælpsprogrammet bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og du vil skulle sætte en halv time af hver dag til at udføre nogle små øvelser.
  • Er villig til at give os din feedback på din oplevelse af studiet og selvhjælpsprogrammet ved til sidst i forsøgsperioden at udfylde et evalueringsskema.

Du må gerne være med i projektet og modtage terapi og behandling andre steder. Du må også gerne have en psykiatrisk diagnose. Det er vigtigt at understrege. at programmet ikke er beregnet til at erstatte terapi og behandling ved en psykolog eller psykiater.

Du vil fortsat altid være anonym hvis du kontakter Livslinien, og ingen af de frivillige ved Livslinien får oplysninger om din deltagelse i studiet.

Er du interesseret i at vide mere programmet og være med i studiet, så læs mere her:

www.internetbehandling.dk/sos

Du kan også kontakte projektleder Charlotte Mühlmann, hvis du har spørgsmål på mail charlotte.muehlmann@regionh.dk eller på telefon 2611 2546.