Skriftlig rådgivning

Overordnet set kan skriftlig rådgivning sammenlignes med skriveterapi, som er en anerkendt og veldokumenteret terapiform. Undersøgelser viser, at mailrådgivning bl.a. har samme effekt som rådgivning ansigt til ansigt. Når man skriver om sine problemer, skaber man struktur på sine tanker, og det kan dermed blive tydeligere for en selv, hvad man gerne vil have hjælp til. At se sine overvejelser på skrift sætter en sorteringsproces i gang, som i sig selv kan være med til at reflektere over sin situation her og nu. Rådgivning over nettet kan bruges til at få råd, støtte og vejledning og kan ikke sidestilles med et behandlingstilbud eller ses som et terapiforløb.

På skrivdet.dk kan du skrive, når du har behov for det og lyst til det. Du kan skrive til os op til seks gange. Du kan gemme dine spørgsmål og svar, så du kan tage dem frem igen på et andet tidspunkt. På den måde kan du også holde dig selv fast på de ting, du måske skal arbejde med og samtidig eventuelt se, hvilken udvikling du har været igennem i den tid, hvor du har skrevet.