Statistik over selvmord og selvmordsforsøg

 • 563 mennesker begik selvmord i Danmark i 2015 (seneste tal) 1*

 • Af dem var 390 mænd og 173 kvinder1*

 • For hvert selvmord er der minimum 10 selvmordsforsøg

 • Mange selvmordsforsøg registreres ikke, og det samlede antal selvmordsforsøg anslås derfor at være mellem 6.000 - 12.000 om året

 • Det er minimum 16 selvmordsforsøg om dagen

 • 15-29 årige kvinder står for over 40 procent af selvmordsforsøgene blandt kvinder

 • For hvert selvmord eller selvmordsforsøg anslås det, at fem mennesker berøres personligt, i alt over 75.000 mennesker årligt

 • Ifølge Depressionsforeningen har op til 60 procent, af dem der forsøger selvmord, en depression

 • I 2006 var der 4026 registrerede skadestuebesøg efter selvmordsforsøg 2*

 • Ud af dem var 60 procent kvinder, og 40 procent mænd 2*

 • I Fyns Amt er der fra 1990 til 2011 registreret en stigning på næsten 22 procent i antallet af selvmordsforsøg blandt de 15-19 årige 3*

1*(Kilde: Dødsårsagsregistret, foreløbige og seneste tal, 2009)
2* (Kilde: Landspatientregistret, Skadestuernes virksomhed, 2006)
3* (Kilde: Center for selvmordforskning, Statistikbank

Links til statistik