Fakta om selvmord

De fleste mennesker bliver på et tidspunkt berørt af en krise. For nogle fører krisen til selvmordstanker - og i værste fald til selvmordsforsøg og selvmord.

Statistiske risikogrupper

Bag hvert selvmord eller selvmordsforsøg er en individuel skæbnehistorie. Alligevel er det muligt at fremhæve grupper i befolkningen, der statistisk har en øget risiko for at begå selvmord eller forsøge selvmord:

  • Psykisk syge
  • Alkohol- og stofmisbrugere
  • Alvorligt fysisk syge
  • Ældre mænd
  • Unge piger
  • Mennesker, der tidligere har forsøgt selvmord
  • Efterladte efter selvmord

Forskel på kvinder og mænd

Selvmordsforskning viser, at kvinder ofte bruger et selvmordsforsøg til at signalere, at de har brug for hjælp. Mændene signalerer ikke i samme grad, at de har problemer. De benytter i stedet selvmordet som løsning på et konkret problem.

Selvmord blandt børn og unge

Det samlede antal af selvmord er halveret siden 1980. Men blandt børn og unge i alderen 10-19 år er selvmordsforsøgene mere end fordoblet.

Selvmordsforsøg blandt unge

Især unge piger forsøger selvmord. Der er mere end dobbelt så mange selvmordsforsøg blandt unge piger som blandt den øvrige befolkning.

Selvmord blandt ældre

Hvert fjerde selvmord i Danmark begås af et menneske, der er over 65 år gammel. Især ældre mænd begår selvmord.

Aldrig kun en årsag

Der vil altid være en lang række årsager bag ethvert selvmord eller selvmordsforsøg.