Livsliniens værdier og vision

På Livslinien arbejder vi ud fra et fælles værdisæt og en fælles vision om at forebygge selvmord. Værdierne og visionen udgør et vigtigt funda­ment for det arbejde, som vi dagligt udfører på rådgivningerne.

Værdier

  • Medmenneskelighed er bærende
  • Gensidig respekt er udgangspunktet
  • Dialog skaber udvikling
  • Kvalitet er altafgørende
  • Afsættet er frivillighed 

Vision

  • Livslinien arbejder på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark
  • Livslinien vil udvikle og drive varierende rådgivningstilbud
  • Livslinien og Livsliniens tilbud skal være generelt kendte
  • Livslinien ønsker at fjerne tabuer omkring selvmord
  • Livslinien vil rådgive og kompetenceudvikle fagpersonale til at kunne håndtere en selv­mordsproblematik

Frivillighedens betydning

Livslinien er baseret på frivillighed, da frivilligheden bidrager med noget helt særligt i det selvmordsforebyggende arbejde. Bag frivillighed ligger der et særligt engagement og en medmenneskelighed som mange af vores brugere kan have svært ved at møde i det etablerede behandlingssystem. Stifter af Livslinien Morten Thomsen beskrev frivillighedens betydning således:

”… den frivillige, medmenneskelige indsats kan noget andet end behandlingssystemet kan. I psykiatrien bliver der fokuseret så meget på sygdomme, diagnoser og behandling, at vi risikerer at glemme, at der altså gemmer sig et menneske bag. Det betyder samtidig, at vi overser det helt grundlæggende; nemlig nærheden. Det menneskelige møde, som jeg tror, er det afgørende gennembrud for det enkelte menneske i krise.”

Livslinien ønsker fortsat at tilbyde noget andet end behandlingssystemet, og derved supplere de muligheder brugeren ellers har. Netop på grund af anonymiteten, tilgængeligheden samt det faktum, at det er frivillige medarbejdere, der yder rådgivningen, betyder det, at Livslinien kan komme i kontakt med mennesker som det offentlige behandlingssystem ikke kan nå. Frivillighed tager afsæt i medmenneskelighed og en oprigtig lyst til at engagere sig i andre menneskers historie. Brugeren bliver først og fremmest mødt med nysgerrighed, respekt og empati.