Livslinien privatlivspolitik

Enhver bruger af Livsliniens anonyme rådgivningstilbud bør gennemlæse Livsliniens privatlivspolitik, da denne er den lovgivningsmæssige persondataforordningsramme, under hvilken rådgivningen tilbydes og foretages, og således den ramme man skal acceptere for at kunne modtage rådgivning.

Ansvarlig for behandling af oplysningerne, jf. dansk lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), er Livslinien.

Brug af personoplysninger

På Livsliniens rådgivning indsamles ikke andre personoplysninger end dem du selv giver os. Vi kan ikke se dit telefonnummer eller din IP-adresse og de ikke-personhenførbare oplysninger du giver os i forbindelse med modtagelsen af rådgivning, anvendes alene til anonymiserede statistiske formål. 

Livslinien anvender et eksternt firma til at varetage den tekniske drift af net- og chatrådgivningen. Dette firma er Databehandler under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandleren må ikke anvende data til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed og tavshedspligt vedrørende dette.

Livslinien deler ikke personoplysninger med tredjepart uden dit specifikke samtykke hertil og vi anvender alene de oplysninger du giver os, til det formål de er afgivet. Vi opbevarer de oplysninger du afgiver sikkert og fortroligt under passwordbeskyttet dataadgang. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der er registreret om dig og hvis du vil redigere i eller fjerne noget, skal du kontakte den dataansvarlige eller Livsliniens direktør via livslinien@livslinien.dk.

Beskyttelse af personoplysninger

Alle personoplysninger afgivet elektronisk, afgives på eget ansvar, da al elektronisk dataoverførsel rummer en risiko for at andre bevidst uberettiget eller utilsigtet får adgang til dine data, når disse overføres via en ikke krypteret internetforbindelse.

Alle personhenførbare oplysninger afgivet til Livslinien slettes eller anonymiseres, når det formål til hvilket de er afgivet, er afsluttet og den tid har passeret, hvor der ikke længere er behov for adgang til de afgivne data.

Du kan til enhver tid kontakte Livslinien for at få oplyst hvilke persondata i Livsliniens besiddelse, som kan henføres til dig og du kan til enhver tid bede om at alle indsamlede data om dig berigtiges, slettes eller anonymiseres. Du kan til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. En tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden samtykketilbagekaldelsen.

Henvendelser vedrørende berigtigelse, sletning eller anonymisering rettes til Livsliniens dataansvarlige eller Livsliniens direktør via livslinien@livslinien.dk.I forbindelse med en sådan henvendelse skal du kunne dokumentere din identitet inden din anmodning vil blive behandlet.

Ønsker du at klage over Livsliniens dataindsamling eller -håndtering, skal du kontakte Datatilsynet under henvisning til persondatalovens §58.

Dataansvarlig: Direktør Jeppe Kristen Toft / livslinien@livslinien.dk