Anonymitet

Livslinien værner om anonymiteten hos de mennesker, der henvender sig til vores rådgivning. Vi registrerer ikke dine personlige oplysninger, din IP- eller mailadresse. Der er dog situationer, hvor vi bliver nødt til at sætte andre hensyn højere. På Netrådgivningen kan vi ikke tilbyde at få sendt hjælp ud til dig, selvom vi vurderer, at du er akut selvmordstruet, men vi kan henvise til et sted, hvor du kan få mere hjælp. Husk derfor at Netrådgivningen ikke er til akut hjælp.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere og rådgivere på Livslinien er underlagt tavshedspligt. Kun i de tilfælde, hvor vi er bekymrede for, om et menneskeliv er i fare, eller et barns trivsel eller situation er alvorligt truet, tilsidesættes tavshedspligten.