Anonymitet

Livslinien værner om din anonymitet. Vi registrerer ikke dine personlige oplysninger, dit telefonnummer, din IP- eller mailadresse. Når du kontakter Livslinien er du derfor som udgangspunkt altid anonym. For at sikre din anonymitet er det vigtigt at du således ikke opgiver dit fulde navn, adresse, cpr.nr, hvilken skole du går på mm. da oplysninger som disse betragtes som personhenførbare data. Er du kommet til at bryde din anonymitet vil vi altid bestræbe os på at informere dig om dette. Der er dog situationer, hvor vi bliver nødt til at sætte andre hensyn højere end anonymiteten, fx ved konkrete trusler på andre menneskers liv.

Hvis vi vurderer at dine selvmordstanker er så alvorlige, at du ikke bør være alene eller allerede har skadet dig selv, vil vi tilbyde dig at forsøge at få sendt hjælp ud til dig. I sådanne situationer vil vi bede dig om dit navn og der hvor du befinder dig. På netrådgivningen kan vi ikke tilbyde at få sendt hjælp ud til dig, men vi kan henvise til et sted, hvor du kan få mere hjælp. Husk derfor at Netrådgivningen ikke egner sig til akut hjælp.

Har du opgivet din anonymitet slettes alle personhenførbare data efterfølgende, således at du ved en senere kontakt fortsat er anonym.

Underretningspligt

Som alle andre rådgivninger har vi underretningspligt. Det betyder at hvis vi får oplysninger om at et barn eller ungt menneske under 18 år lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed og udvikling i fare OG barnet eller den unge ikke længere er anonym, har vi pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Generelt for ophævelse af anonymitet gælder det, at du har oplyst en tilpas mængde information om dig selv, som kompromitterer din anonymitet.

Tavshedspligt og fortrolighed

Alle rådgivere og ansatte på Livslinien har tavshedspligt, både mens vi er i rådgivningen og når vi er stoppet. Det betyder at vi behandler alle de oplysninger du giver os fortroligt. Det vil sige at vi ikke giver oplysninger om dig videre til nogen udenfor Livslinien medmindre du selv har givet samtykke til dette eller medmindre der er tale om konkrete trusler på andre menneskers liv.