Livsliniens organisationsopbygning

I 1995 åbnede Livslini­en sin rådgivning, og organisationen er i dag en selvejende institution under tilsyn af Socialmini­steriet, og er derfor finansieret af såvel offentlige midler fra finansloven såvel som bidrag fra fonde, virksomheder og private bidragsydere. 

Livslinien er organiseret med en frivilliggruppe, et sekretariat samt en bestyrelse. Se eventuelt Livsliniens organisationsdiagram. I bestyrelsen sidder formand pensioneret souschef i Socialministeriet Frode Svendsen, næstformand professor i Psykiatri Merete Nordentoft, advokat Mads Thyregod, sognepræst Sofie Frost Bondorf, tidligere direktør i Danner Susanne Philipson, specialkonsulent i Kontoret for udsatte voksne og civilsamfund Søren Stentoft Herping, pensioneret Socialpædagogisk konsulent Elsebeth Hytten samt holdleder/frivillig på Livslinien gennem 10 år Allan Skoropa. Du kan finde kontaktoplysninger på Livsliniens ansatte på sekretariatet og på bestyrelsen her.