Livsliniens menneskesyn og kerneydelser

Livslinien er en landsdækkende humanitær orga­nisation, der forebygger selvmord og selvmords­forsøg. Vores kerneydelse er anonym rådgivning til selvmordstruede, deres pårørende og efterlad­te. Rådgivningen varetages af Livsliniens frivillige rådgivere på vores Telefon-, Net-, og Chatrådgiv­ning.

Kerneydelser

 • At tilbyde anonymitet
 • At yde selvmordsforebyggende rådgivning, vejledning og støtte
 • At bidrage til udredning af problematikker
 • At besvare spørgsmål og give information
 • At motivere brugerne til at søge yderligere hjælp
 • At henvise brugerne til relevante tilbud; behandling eller anden hjælp

Menneskesyn 

Hvert møde med en bruger i rådgivningen er noget særligt. Det, der virker i det ene møde, fungerer må­ske ikke i det næste. Derfor rådgiver vi ikke ud fra bestemte psykologiske teorier, men ud fra nedenstående menneskesyn som danner rammen om mødet mellem brugeren og rådgiveren.

 • Livslinien er en selvmordsforebyggende organi­sation, og vi spørger derfor alle brugere om de har selvmordstanker
 • Vi baserer vores viden og rådgivning på bag­grund af videnskabelige selvmordsforebyggen­de teorier og metoder
 • Vi rådgiver ud fra det forståelsesperspektiv, at vi undersøger og arbejder med brugernes oplevel­se af deres egen livsverden
 • Vi anser kontakten mellem bruger og rådgiver som værende væsentlig for rådgivningen, og sø­ger derfor at skabe en god relation hurtigt i sam­talen
 • Vi ser det enkelte menneske frem for diagnoser og problemer. Vi anerkender derved, at brugeren er mere og andet end de problemer og udfordrin­ger, de præsenterer i rådgivningen
 • Vi anser undersøgelsen af brugerens nuværen­de situation, risikofaktorer i forhold til selvmords­adfærd, indre og ydre ressourcer samt beskyt­tende faktorer for at være det væsentligste grundlag for vores rådgivning og handleplaner

Kvalitetssikring

Livslinien lægger vægt på , at vores rådgivningstilbud fastholder en høj kvalitet. Vi vil også sikre et fagligt udviklende miljø for vores frivillige rådgivere samt sekretariatsmedarbejdere. Det kan vi kun gøre ved hele tiden at arbejde målrettet med kvalitetssikring på alle områder.