Uddannelse, kurser og støtte

Introduktionsforløb

På Livslinien prioriterer vi kvalitetssikring højt. Det medfører blandt andet, at alle nye frivillige skal gennemgå en obligatorisk grunduddannelse. På den måde sikrer vi, at de frivillige rådgivere får et solidt fagligt fundament, hvorfra de kan varetage det vigtige arbejde på Telefon-, Net- og Chatrådgivningen.

Grunduddannelse

For at blive frivillig rådgiver på Livslinien er det nødvendigt at besidde en grundlæggende viden om selvmordsforebyggelse og rådgivningsteknikker. Det får du gennem Livsliniens grunduddannelse, som er et kursusforløb på 30 timer for nye Telefonrådgivere, og i alt 37 timer for Net- og Chatrådgivere. Her vil du modtage undervisning og deltage i øvelser sammen med de andre nye frivillige.

Dele af undervisningsforløbet vil være målrettet Telefonrådgivningen eller Net- og Chatrådgivningen, afhængigt af hvad du har valgt.

Grunduddannelsen vil finde sted i lokaler placeret centralt i København.

Se datoerne for næste grunduddannelsesforløb her.

De første vagter

Sideløbende med uddannelsesforløbet har du som ny frivillig mindst 16 timers oplæring hvor du er på vagt sammen med erfarne frivillige. Denne form for oplæringsvagter er med til at give en god introduktion til rådgivningsarbejdet, inden man som ny frivillig selv skal til at tage vagter.

Tilbud om kurser og uddannelser

Udover grunduddannelsen får du mulighed for at deltage i fagligt relevante kurser og temaaftener. Det er ikke obligatorisk at deltage, men er et tilbud fra Livslinien, som du kan benytte til at opnå faglig inspiration, spændende diskussioner og ny viden.

Vores uddannelsesprogram i efteråret 2018 dækker blandt andet emner som:

  • Børn, unge og sorg, hvordan taler vi med børn og unge der har mistet til selvmord v/ terapeut Susanne Svane
  • At tale om døden v/ præst Preben Kock
  • Den motiverende samtale v/ terapeut Maren Svane
  • Traumatisering-retraumatisering v/ psykolog Kirsten Vestergaard Andersen 
  • Krisesamtalen v/ chefpsykolog Anders Korsgaard

Supervision

Med henblik på at sikre din og dine kollegaers trivsel, og dermed også styrke Livsliniens rådgivning, deltager du omtrent hver sjette uge deltager du i supervision sammen med dit hold. I supervisionen diskuterer I erfaringer eller eksempler fra konkrete rådgivninger, og du får mulighed for at efterbearbejde ting, som har berørt dig. Supervisionen varetages af eksternt tilknyttede psykologer, og det er obligatorisk at deltage. 

Livsliniens supervision varetages af Pia Halkier Bjerring, Majken Blom Søefeldt, Ida Koch, Jesper Roesgaard Mogensen, Ulla Østergaard og Torsten Sonne.