Andre rådgivningstilbud

Her kan du også søge hjælp, hvis du har selvmordstanker:

Forebyggelsescentre

Har du selv selvmordstanker eller kender du nogen der har alvorlige selvmordstanker, er du velkommen til at henvende dig til Kompetencecentret. Du kan også blive henvist af din praktiserende læge eller anden relevant instans.

Region Hovedstaden

Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse - Ring 3864 1800
Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse- Børne og Ungeafdelingen - Ring 4012 9850

Region Syddanmark

klinik og kompetencecenter for selvmordsforebyggelse, Voksenafdelingen - Ring Esbjerg: 9944 7030, Fredericia: 9944 8010, Odense: 6541 4108, Aabenraa: 9944 6100
Klinik og kompetencecenter for selvmordsforebyggelse, Børne og Ungeafdelingen - Ring Esbjerg: 9944 7300, Kolding: 9944 6500, Odense: 9944 8600, Aabenraa:9944 6300

Region Sjælland

Klinik for Selvmordsforebyggelse - Ring 5853 7373/58 53 7410

Region Midtjylland

Klinik for selvmordsforebyggelse - Ring 7847 4525

Region Nordjylland

Enhed for Selvmordsforebyggelse Ring - 9764 3610

Andre tilbud

Særligt for pårørende og efterladte

Foreningen for efterladte efter selvmord

NEFOS - Netværket for selvmordsramte

Forskning i selvmord

Center for Selvmordsforskning

Psykiatrisk Akutmodtagelse

  • Region Hovedstaden, følg dette link for oversigt 
  • Region Sjælland, følg dette link for oversigt
  • Psykiatrisk Syddanmark, følg dette link for oversigt
  • Region Nordjylland, følg dette link for oversigt
  • Region Midtjylland, følg dette link for oversigt

Øvrige offentlige tilbud

  • Egen læge indtil klokken 16
  • Lægevagten efter klokken 16
  • Almindelig skadestue, hele døgnet
  • Præst - for sjælesorg
  • Socialforvaltningen i din kommune

Nedenstående er en liste over rådgivningstilbud og hjemmesider, hvis du har selvmordstanker, eller hvis du befinder dig i en krise eller kender en, der gør.

Telefon,-chat -og netrådgivning - hvis du befinder dig i en krise, eller hvis du kender en, der gør

Andre hjemmesider